Kontakty

 

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
738 01 Frýdek - Místek


IČ: 45193118
DIČ: CZ45193118


tel.: 558 632 161-2


ID: fhsq3sh


email: lesostavby@lesostavby.cz

faktury: faktury@lesostavby.cz

Kontaktní formulář

 

 

Kontakty VEDENÍ

 

ústředna: 558 632 161-2

Předseda představenstva

   Ing. Jan Bazgier 558 636 355 602 702 667 bazgier@lesostavby.cz

Člen představenstva

   Dalibor Balaš 558 632 161-2 602 577 067 dalibor.balas@lesostavby.cz
   Kamil Halata      

Ekonomický ředitel

   Ing. Jiří Chmel 558 632 161-2 724 478 986 chmel@lesostavby.cz

Ředitel divize lesní výroby

   Stanislav Bužek 558 632 161-2 724 519 867 buzek@lesostavby.cz

Ředitel divize stavební výroby

   Ing. Matěj Tkáč 558 632 161-2 724 478 985 tkac@lesostavby.cz

Sekretariát

   Ing. Helena Hajdučková 558 632 161-2         724 478 987 hajduckova@lesostavby.cz

Personální a mzdové oddělení (žádosti o zaměstnání)

   Ing. Ivana Petrová 558 632 161-2 724 478 999 petrova@lesostavby.cz

 

 


 

 Divize STAVEBNÍ VÝROBY

 

Ředitel divize stavební výroby

   Ing. Matěj Tkáč 724 478 985 tkac@lesostavby.cz

Vedoucí výroby

   Ing. Petr Kuzma 724 478 989 kuzma@lesostavby.cz

Zástupce vedoucího výroby

   Zdeněk Kovář 602 558 903 kovar@lesostavby.cz

 

      

Nákup

   Pavla Juráčková 720 419 768

jurackova@lesostavby.cz

Kontrola DSV

  Bc. Renata Urbančíková, DiS.          606 730 500        

urbancikova@lesostavby.cz

Vedoucí přípravy výroby a obchodu

  Ing. Lukáš Buďo          739 927 401        

budo@lesostavby.cz

     

Stavební středisko Frýdek-Místek

  Josef Zátopek 724 049 897 zatopek@lesostavby.cz

Stavební středisko Jablunkov

   Ing. Pavel Heczko 724 985 435 heczko@lesostavby.cz

Stavební středisko Opava

   Ing. Matěj Tkáč 724 478 985 tkac@lesostavby.cz

Technologie Jetpatcher

   Radek Potočný
607 741 246
potocny@lesostavby.cz

Kamenolomy

   Ing. Ludmila Baranová 721 441 103 baranova@lesostavby.cz

Gabiony

   Radek Potočný 607 741 246 potocny@lesostavby.cz
gabiony@lesostavby.cz

Vedoucí dopravy

   Luboš Čtvrtníček 774 633 226 ctvrtnicek@lesostavby.cz

 

Dispečer dopravy a mechanizace

   Radek Pohludka                                602 563 329            pohludka@lesostavby.cz

 


 

Divize LESNÍ VÝROBY

 

tel./fax.: 558 632 608

Ředitel divize lesní výroby

   Stanislav Bužek 724 519 867 buzek@lesostavby.cz

Vedoucí obchodu

   Ing. Martin Juroš 721 356 783 juros@lesostavby.cz

Vedoucí technik DLV

   Ing. Milena Španihelová    602 313 672 spanihelova@lesostavby.cz

Vedoucí dopravy

   Ing. Tomáš Sieder 602 586 238 sieder@lesostavby.cz

Vedoucí mechanizace

   Tomáš Martinek 724 803 467 martinek@lesostavby.cz
martinek.t@email.cz

Vedoucí oblasti Jablunkov, Frenštát, Hranice

   Jaromír Honzek 604 211 153 honzek@lesostavby.cz

Vedoucí oblasti Frýdek, Ostrava

   Jiří Šimík 606 771 248 simik@lesostavby.cz

Lesní školky

   Petr Vašek 602 969 008 vasek@lesostavby.cz

Biologická činnost

   Rostislav Balaš 602 783 680 rosta.balas@lesostavby.cz

Prodej palivového dřeva

   Rostislav Balaš 602 783 680 rosta.balas@lesostavby.cz

 

   

   

Mistr dílen

   Radek Uher 602 704 394 uher@lesostavby.cz
dilna@lesostavby.cz

Dispečer

   Lukáš Olszar 724 514 166 olszar@lesostavby.cz