Certifikáty

 

Norma 9001 - strana 1
Norma 9001 - strana 2
Norma 14001
Norma 18001

 


Vedení společnosti se zavazuje udržovat uplatňovat systém C-o-C dle CFCS 2002:2013, to znamená, že společnost Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. realizuje nákup a prodej certifikované dřevní suroviny v maximálním množství. 
Vedení firmy dále přijímá závazek, že se bude řídit zásadami pro ochranu zdraví, bezpečnosti práce a pracovní síly, které vycházejí z Deklarace o základních principech a právech při práci, která byla přijata Mezinárodní organizací práce (ILO) roku 1998.