O nás


Firma Lesostavby Frýdek Místek a.s. vznikla v roce 1992. V současné době je moderní a stabilní soukromou firmou působící v oblasti stavební výroby a lesnictví.Strukturu firmy tvoří tři samostatné divize:


  1. Divize stavebnictví

    V oblasti stavebnictví jsme klasickou stavební firmou střední velikosti, která je zaměřena především na provádění speciálních prací na vodních tocích, výstavbu a opravy komunikací a inženýrské stavby se zaměřením především na zemní práce, kanalizace, parkové úpravy, výstavbu sportovních hřišť, máme zkušenosti s výstavbou golfových areálů.

  2. Divize lesnictví

    V oblasti lesnictví provádíme kompletní lesnické práce pro vlastníky lesů, jako těžbu a přibližování dříví, pěstební práce a produkci lesních školek.

  3. Divize dopravy a mechanizace

    Tato zajišťuje veškeré zemní práce, práce speciálními stroji, především na výstavbu a opravy komunikací, je vybavena velkým vozovým parkem terénních nákladních automobilů.

Průměrný roční obrat firmy se pohybuje kolem 450 mil. Kč, v sezóně zaměstnává 450 až 500 zaměstnanců.