Zemní a výkopové práce

 

Provádíme veškeré zemní práce dle požadavků zákazníka, zejména zemní práce pro vodohospodářské, dopravní a pozemní stavby a pro inženýrské sítě:

  • veškeré výkopy a zpětné zásypy se zhutněním

  • rýhy pro inženýrské sítě

  • úpravymodelace terénu (včetně grejdru s 3D nivelací)

  • nakládání a převoz materiálů

 

Provádíme také rekultivace průmyslových území, skládek a s bourací demoliční práce a další podobné činnosti v tomto segmentu stavebnictví.

Pro veškeré práce využíváme rozsáhlou vlastní autodopravu a techniku se zkušenou a odborně proškolenou obsluhou.