Opravy a rekultivace vodních toků

 

Úprava a údržba vodních toků tvoří tradiční výrobní program naší společnosti. Své bohaté zkušenosti využíváme při pracích na horských bystřinách i na velkých vodních tocích a vodních nádržích.

 

Zejména provádíme tyto práce a konstrukce:

  • výstavba a rekonstrukce příčných objektů ve vodních tocích (kamenné, betonové a dřevěné prahy, stupně, jezy)

  • podélné opevnění břehů kamennými záhozy, rovnaninami, kamennou dlažbou a drátokamennými konstrukcemi

  • revitalizace vodních toků, jejímž cílem je napravit nevhodně provedené úpravy směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu.

  • odstraňování povodňových škod a s výstavbu protipovodňových hrází (zemní, betonové)

 

Nejčastěji používané technologie úpravy toku:

 

těžké úpravy

  • kamenné nebo prefabrikované opevnění

  • kamenné nebo betonové stupně

 

středně těžké úpravy

  • kombinace kamenného a vegetačního opevnění

  • výstavba dřevěných objektů

 

lehké úpravy

  • kombinace dřevěných prvků s vegetačním opevněním