Gabiony - Opěrné stěny

 

Při odstraňování povodňových škod v roce 1997 se začala používat téměř zapomenutá technologie zpevňování svahů - opěrné zdi z drátokošů, které jsou vyplněny lomovým kamenem tzv. GABIONY.

Tato technologie je známá naším starším pracovníkům již z 50-tých a 60-tých let, a dodnes je k vidění opěrná zeď vyplněná gabiony, na Morávce, jež byla vybudována našimi předchůdci kolem roku 1960.

První opěrná zeď, kterou vybudovaly Lesostavby Frýdek Místek v roce 1997 je v Příboře - zabezpečení sesuvu břehu řeky Lubiny. 

V současné době máme za sebou velké množství vybudovaných opěrných stěn s gabiony, k zabezpečení sesuvů a zpevnění koryt vodních toků. Největší stavba je v délce zhruba 100 m a vysoká 12 m.

Stavební gabionová konstrukce se skládá ze svařovaných sítí, spojovacího a distančního materiálu. Veškerý materiál je žárově pozinkovaný, s hrubým nánosem zinku HNZn min. 280g/m2. Pevnost v tahu je min.450 Mpa.

Ke zboží dodáváme technologický postup montáže, podle kterého je možno gabionové zdi postavit také svépomocí.

Dále na požádání dáváme stavební tech. osvědčení, certifikát a prohlášení o shodě. Po domluvě také provádíme na větších stavbách bezplatné zaškolení pracovníků přímo na stavbě.

Cenovou nabídku děláme bezplatně po obdržení podkladů pro gabionové zdi.

 

Kontakt:   Radek Potočný

Telefon:   607 741 246

e-mail:     potocny@lesostavby.cz

Kontaktní formulář