Lesnická činnost

 

Těžba dříví

 

Provádíme a zajišťujeme služby v těžební činnosti jak na smluvních jednotkách státního podniku Lesy České republiky, tak v porostech obecních nebo na soukromých majetcích.
      


Přibližování dříví

 

K přibližování využíváme především vlastních prostředků provozovaných střediskem mechanizace ale i prostředků ostatních soukromých subjektů.

 

Pěstební činnost

 

Kromě těžebních prací provádíme rovněž práce pěstební, které mj. zahrnují:

  • ochranu a obnovu lesa
  • výchovu mladých lesních porostů formou prořezávek a prostřihávek
  • výchovné zásahy charakteru probírek až do mýtního věku
  • ochranu proti buření a ochranu kultur proti zvěři
  • oplocování lesních kultur
  • úklid klestu
  • vyvětvování porostů
  • výsek nežadoucích dřevin
  • zpřístupnění porostů
  • dočišťování plochy po těžbě