Výstavba a přeložky inženýrských sítí

 

Provádíme kompletní realizace kanalizací (přípojky, řady) a drenáží včetně všech souvisejících zemních a kompletačních prací.

Vodovody a plynovody provádíme subdodavatelsky prostřednictvím prověřených dodavatelů, přičemž díky mechanizaci můžeme nabídnout výhodnou cenu zejména tam, kde je velký podíl zemních prací.