Jetpatcher

 

NABÍDKA OPRAV KOMUNIKACÍ TRYSKOVOU TECHNOLOGIÍ CZ JETPATCHER

 

ROZSAH POUŽITÍ TRYSKOVÉ TECHNOLOGIE

 • oprava výtluků, vyplnění a vodotěsné uzavření větších trhlin
 • zhotovení konečné úpravy překopů
 • dorovnání poklesů komunikací a vyjetých kolejí od těžkých vozidel
 • oprava zlomených okrajů vozovky
 • oprava poklesů a výtluků kolem kanálových poklopů
 • oprava odloupané horní vrstvy vozovky
 • zhotovení povrchů místních komunikací, cyklistických stezek a chodníků

 

VÝHODY TRYSKOVÉ TECHNOLOGIE CZ JETPATCHER

 • operativní nasazení
 • rychlost opravy
 • vysoká kvalita a trvanlivost
 • opravy bez vyloučení provozu
 • bezodpadová technologie
 • cena oprav
 • záruka na provedenou opravu 12 měsíců

 

Po vyštěpení emulze (0,5 – 2 hod v závislosti na teplotě vzduchu) je oprava hotova. Kvalita výsledné opravy je nesrovnatelně vyšší oproti konvenčním metodám oprav při srovnatelné nebo nižší ceně.

 

Kontakty:

Ing. Jakub Sajdl, ředitel DSV, 739 631 196, sajdl@lesostavby.cz

Radek Potočný, vedoucí střediska JET, 607 741 246, potocny@lesostavby.cz

 

Oprava poškození asfaltových vozovek strojem Jetpatcher - tryskovou metodou.

 

Vysprávka výtluků a jiných  poškození asfaltových vozovek strojem Jetpatcher tzv. tryskovou metodou se provádí při teplotě vzduchu nejméně +5 C ve stínu. Tato technologie není vhodná pro použití za deště nebo při teplotě vozovky pod + 5C  vzhledem k vlastnostem používaných vodních emulzí. Při nižších teplotách dochází ke snižování rychlosti štěpení asfaltové emulze. Opravované místo musí být suché, nanejvýš mírně zavlhlé. Za deště se opravy neprovádějí. Vysprávky se provádí obvykle za provozu s označením pracoviště dle vyhlášky č.99/1989 Sb.

 

Příprava místa vysprávky:

a) kufr v dobrém stavu

Výtluk  anebo nerovný okraj vzniklý porušením původního rovného povrchu. V takovém případě není třeba žádné přípravy, např. výřezu, kromě standartního technologického postupu - viz níže. Platí, že čím hrubší jsou okraje výtluku, tím lépe se výplňový materiál udrží v místě vysprávky. 

b) vady kufru

Tam, kde je vadný kufr, povrch má trhliny a klesá působením dopravy, je nutná oprava výkopem anebo vyfrézováním. Je nutné odstranit všechen vadný materiál kufru. Místo je poté znovu zaplněno hrubým materiálem a zhutněno standartním postupem tak, aby na povrchu zůstala mezera 20 - 30 mm, která se zaplní strojem Jetpatcher.

c) povrchové trhliny

Pokud jsou povrchové trhliny způsobeny spíše narušením povrchu než kufru, dají se zaizolovat nástřikem samotné emulze případně s použitím jemné frakce kameniva.

d) odlupování asfaltu

Tam, kde dochází k tvorbě tzv. lišajů lze místa rychle vyspravit s použitím Jetpatcheru ještě dříve, než dojde k průniku vody do kufru anebo než se trhliny rozšíří. Tím, že rozprášíme materiál v tenké vrstvě, která dobře přilne ke stávajícímu povrchu, oblast je pohotově opravena.

e) havarijní opravy

Tam, kde je porušen kufr a vozovka musí projít celkovou rekonstrukcí, je tato metoda používána pro rychlé zajíštění bezpečnosti a uživatelnosti vozovky do doby provedení celkové rekonstrukce. Metoda Jetpatcheru je daleko rychlejší a levnější než tradiční ruční metody a proto je tento typ oprav velmi praktický a umožňuje investorům odložit hlavní práce na roční dobu s lepším počasím, anebo do zajištění financí.

 

Pracovní postup:

Vysprávka, např. u výtluku, probíhá ve 3. fázích:

fáze 1 - Proudem vzduchu je opravované místo a jeho okolí zbaveno všech volných nečistot, prachu a vody.

fáze 2 - Do proudu vzduchu je dávkovaná emulze, která penetruje do trhlin v poškození a okolí a celý tento prostor zaizoluje.

fáze 3 - Do proudu vzduchu a emulze je přidáváno kamenivo a prostor opravy se vyplní. K vyplňování dochází od dna až k povrchu, což zaručuje stejnoměrné a dostatečné zhutnění v celém průřezu.  Po dorovnání se na opravené místo položí jen slabá vrstva suchého kameniva, aby se zabránilo vytrhávání ještě nedokonale vyštěpeného asfaltu koly automobilů. Vysprávka je prakticky okamžitě schopna pojezdu.

Pokud jde o celoplošný nátěr povrchu komunikace, emulze je nanášena řadou trysek a následně stejnoměrně zasypána kamenivem přes podávací zařízení. Celý postup je možné opakovat. Závěrem se celá plocha nátěru zhutní válcováním.